Met: Avans Hogescholen en ESB Impact

Welkom op de herdenkingsbijeenkomst van de

TOTALE RESET 2019

Het is 2069

 

We zijn 50 jaar nadat het leven op Aarde in 2019 voorgoed veranderde.

We zijn met Avans Hogeschool en ESBImpact op de jaarlijkse herdenkingsceremonie en viering van de Totale Reset.

Misschien gaan we vandaag de wereld veranderen…

 

Hoe zag ons leven er uit?
Ik had oude kennis, ik moest ‘ontleren’.
We gingen allemaal individueel met de eigen auto naar ons werk.

We aten dieren?!

Mensen dachten dat ze land moesten bezitten.
Er was een democratie! Heb ik van horen zeggen. Iets met een rood potlood en iemand kiezen die het volk mocht vertegenwoordigen.
Ik was nog heel klein…ik weet het niet.
We werkten voor geld?!
Mensen wilde toen dingen bezitten…steeds meer ook. Vreemd…

Sam de Muijnck oud-voorzitter van Rethinking Economics NL en betrokken bij Our New Economy (ONE)

Veel ideeen ontstonden in de marges. Mensen konden systemen als geheel niet veranderen. Strijd leverden verandering op, lokaal en op individueel niveau konden mensen veranderen, maar instituten veranderden niet. Omdat we op elk niveau eigen wetten en regels en het bleek moeilijk om die schaalsprongen te maken. Er werd in beleid uitgewerkt. De wereld heeft software en hardware en die hebben alles met elkaar te maken. Hackers begonnen met nieuwe dingen te komen. We gingen nieuwe hardware bouwen die alles met elkaar verbonden heeft. Niet meer aan jezelf denken, maar de interactie aangaan met alles wat leeft.

Nu werken we niet meer voor geld. De manier waarop we het georganiseerd hadden werden mensen geduwd in de richting van meer werken, meer bezitten, meer kopen. Nu doen we dat niet meer.  

Anthony Heidweiller is operazanger en een befaamd en vernieuwend operamaker.

We kopieerden. Mensen studeerde af op de Westerse kunst. En toen kwam die grote omwenteling dat er een ontdekking kwam dat kunst terugkwam bij de mensen en weg van het podium. Er kwam een ontdekking naar wat we eigenlijk miste…vanuit een echte ademhaling en stem te spreken. Een heel directe klank, vanuit het binnenste. We geven nu de ruimte aan onze klanken. WHAAAAAAAAAAAAH.

Als je dat in 2019 deed werd dat raar gevonden. We weten nu: “Elk mens is een kunstenaar”.

De grootste omwenteling was dat er een uitspraak kwam dat de west Europese cultuur niet meer superieur was. Er kwam een oprechte interesse vanuit alle andere culturen, dat heeft ons zo verrijkt.

 

Aetzel GriffioenSam de Muijnck oud-voorzitter van Rethinking Economics NL en betrokken bij Our New Economy (ONE)

2019 was het nieuwe jaar 0. We moesten dingen ontleren. We moesten stoppen met dingen verbranden. Onze ecolocische geletterdheid, dat is waar het mee begon. Systemen ontwikkelen die misschien wel groeien maar die passen in het IkWij. We moesten leren om het met elkaar te doen. We hadden toen iets dat heette de 21st century skills. Burgerschap, dat moesten we oprekken. Duurzaamheid hoorde die niet bij de 21st century skills. 

Anne van Leeuwen- nieuwe symbiose en Ambassade van de Noordzee

Wat het zo moeilijk maakte die omkering te maken was dat we zo hard op zoek waren naar een oplossing. Als we nu een quick fix hebben. Bijvoorbeeld plastic uit de oceaan vissen. Zo zijn we heel lang blijven hangen. Tot we erachter kwamen dat de oplossing binnen onszelf lag. Het bleek dat we helemaal geen losstaande entiteiten waren. Cultuur, natuur, mijn eigen lichaam bleek helemaal geen grenzen te kennen. In 2019 hadden we daar helemaal geen oog voor. We zetten ons buiten het ecosysteem. Toen kwam de invoering van IkWij. Alles bleek samen te hangen. Het was ondenkbaar dat alles een rechtspersoon zijn, maar dieren en microben en al de rest in onze wereld niet.

 

We stierven massaal uit

Enkelen van ons overleefden de ramp

We overleefden deze ramp

2069

Economie werd weer waar het voor bedoeld was. Voor iedereen, niet voor persoonlijk gewin.

Geletterdheid, dat was ontzettend belangrijk. 

Onderwijs kreeg een hele andere vorm. We leerden van elkaar. We zaten niet meer in gebouwen. We stopten mensen met hetzelfde niveau en achtergronden, leeftijd etc. niet meer bij elkaar.

Als mensen meer verbonden zijn dan krijgt schaarste een heel andere betekenis. Schaarste voor jou – is schaarste voor mij.

Diploma’s bijvoorbeeld hielden onderwijs binnen de schaarste economie. 

Basisinkomen was toen een vliegwiel om afscheid te nemen van alle oude systemen. 

Je had het geld ook helemaal niet meer nodig. Bijvoorbeeld om te leren, dat was voor iedereen gratis.

Gebouwen voor onderwijs kregen een andere functie. Het werden plekken waar mensen bij elkaar kwamen om oplossingen te bedenken. 

Onze grootste verrijking en mooiste inzicht was het besef dat we niet alleen stonden als mensheid. Dat we in deze tijd nooit meer alleen hoeven te zijn.  

 

“Er is een genezing voor de illusie dat je niet aan de wereld toebehoort.” Bruno Letour